O društvu

SDPS Slovenske Konjice

Strelsko društvo za praktično streljanje Slov. Konjice, z sedežem v Polene 4. B, je bilo ustanovljeno 07. 11. 1999.  V register društev, ki se vodi pri Upravni enoti Slov. Konjice, je bilo vpisano 28. 12. 1999.

Namen društva je gojiti rekreativno, športno in tekmovalno strelstvo, udeleževati se in prirejati tekmovanja v različnih strelskih disciplinah, vključno s praktičnim streljanjem v skladu s pravili IPSC.

Društvo upravlja z lastnim streliščem, kjer je članom omogočeno streljanje z kratkocevnim orožjem.